Projekt pro všechny, kteří mají hlavu a nebojí se ji použít!

Monumentální hlava z PET recyklátu jako odraz naší plastové doby nesená vodou. Připojte se k nám na vodě i na souši.

Kdy?

termín bude upřesněn s ohledem na opatření spojených s koronavirem

Co?

Michal Trpák připravuje ojedinělý sochařský projekt Hlava na vodě

Vznikne čtyři metry vysoká socha lidské hlavy, do které budou umístěny další menší hlavy. Předlohou těchto menších hlav budou právě skeny tváří skutečných lidí, jež budou přeneseny do digitálního modelu a následně pomocí 3D tisku vytištěny z PET recyklátu. Po obvodu sochy budou umístěny hlavy/tváře cca padesáti osobností současného veřejného života a v nitru hlavy pak budou umístěny tváře dalších známých i zcela neznámých obyvatel České republiky.

Projekt Hlava na vodě je především sochařská reflexe současné doby a společnosti s využitím nových technologií s tématikou materiálu plastového odpadu a zkoumání jeho možností zpracování/recyklace nejen pro výtvarné účely. Současná společnost se potýká s neustále se zrychlujícím životním tempem ale i měnícím se životním prostředím a technologickým rozvojem. Celá společnost tak čelí ohromným změnám a výzvám, které jsou dané nejen nastupující průmyslovou revolucí 4.0 či klimatickými změnami, ale nyní i přizpůsobení se životu v pandemii.

Výsledná socha popluje symbolicky po řece Vltavě z Českých Budějovic do Prahy, tak jako se většina plastového odpadu dostává po řekách do moře a z nich v podobě mikroplastů zpět do našich těl. Tváře a myšlenky lidí současné společnosti tak poplují symbolicky  po řece, ale i fakticky budou promlouvat k lidem v dokumentu, který zaznamená vznik této sochy.

Proč?

Vytvořit umělecké dílo jako obraz doby.

Představit možnosti 3D tisku jako nového nástroje pro výtvarné vyjádření.

Navázat na tradici vltavské vodní cesty z Českých Budějovic do Prahy a otevřít diskuzi nad splavňováním řeky.

Výtvarnou formou poukázat na jeden z nejpalčivějších problémů moderních dějin – nadužívání výrobků z plastu.

Zaznamenat myšlenky a uvahy lidí z veřejného i neveřejného života a jejich pohled na vývoj a budoucnost naší společnosti v době plastové a digitální.

Vizualizace

Hlava na vodě, vizualizace
Hlava na vodě, vizualizace

Partneři

Menu