Projekt pro všechny, kteří mají hlavu a nebojí se ji použít!

Monumentální hlava z PET recyklátu jako odraz naší plastové doby nesená vodou. Pojďme zvolnit, má to (s)mysl. Připojte se k nám na vodě i na souši.

Kdy?

Startujeme v červnu 2021

Co?

Výtvarné dílo může nést poselství. Socha velké lidské hlavy vytvořená 3D tiskem bude obsahovat hlavičky vytištěné stejně z PET recyklátu. Tváře symbolizují myšlenky významných českých osobností s výrazným přesahem jejich minulého i současného života a jsou propojené v jeden silný celek jako znamení minulosti a poselství pro budoucnost. Hlavičky z PET recyklátu ze zelené barvy symbolizují nadužívání plastů a upozorňují na jejich výtvarné využití.

Proč?

Vytvořit umělecké dílo jako znamení doby.

Představit možnosti 3D tisku jako nového nástroje pro výtvarné vyjádření.

Navázat na tradici vltavské vodní cesty z Českých Budějovic do Prahy, upozornit na opětovné splavňování Vltavy.

Hravou formou poukázat na jeden z nejpalčivějších problémů moderních dějin – nadužívání výrobků z plastu a s tím související znečištění Země.

Vizualizace

Hlava na vodě, vizualizace
Hlava na vodě, vizualizace

Partneři

Menu